Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki • Cząstki elementarne

Symulacje cząstek elementarnych na siatkach

Proponujemy praktyki dla studentów zainteresowanych fizyką cząstek elementarnych w jej aspektach numerycznych. Symulacje typu Monte Carlo obejmują zagadnienia związane z Chromodynamiką Kwantową, teorią oddziaływań silnych opisujących oddziaływania kwarków z gluonami. Takie metody numeryczne pozwalają dość precyzyjnie obliczyć wiele własności hadronów, które następnie mogą być porównane z wynikami eksperymentalnymi. W ramach praktyk oferujemy dla zainteresowanego studenta udział w aktualnie prowadzonych pracach, możliwość prowadzenia swoich badań pod naszą opieką, dostęp oraz wprowadzenie do korzystania z dużej infrastruktury obliczeniowej (superkomputer Prometheus w Cyfronecie).

Wymagana jest znajomość mechaniki kwantowej oraz praktyczna biegłość w programowaniu wysokopoziomowym (C/C++). Oferujemy możliwość kontynuowania praktyk w formie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoratu.

Electron-Ion Collider: przygotowanie narzędzi do obliczeń teoretycznych

Powstający właśnie w Brookhaven National Laboratory w Uptown, NY, USA, nowy zderzacz przyspieszający elektrony i jony, pozwoli na zmierzenie funkcji opisujących strukturę wewnętrzną hadronów w nowym obszarze kinematycznym. Aby przygotować się do nowych danych eksperymentalnych potrzebne jest rozwinięcie narzędzi teoretycznych pozwalających obliczać numerycznie te funkcje struktury. Dla studentów zainteresowanych tą tematyką proponujemy praktyki w których możliwe będzie wzięcie udziału w rozwoju kodów komputerowych w C/C++. Kody mają strukturę hybrydową i wykorzystują technologie openMP oraz MPI i są przeznaczone do wykonywania na superkomputerach. W trakcie praktyk student otrzyma dostęp oraz praktyczne wprowadzenie do korzystania z dużej infrastruktury obliczeniowej (superkomputer Prometheus w Cyfronecie).

Wymagana jest znajomość mechaniki kwantowej oraz praktyczna biegłość w programowaniu wysokopoziomowym (C/C++). Oferujemy możliwość kontynuowania praktyk w formie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoratu.

Wydajne programowanie kart graficznych

Dla studentów zainteresowanych rozwojem oprogramowania na karty graficzne (NVIDIA, AMD, ...). Obecnie większość wielkich instalacji superkomputerowych oparta jest o akceleratory graficzne GPGPU (General Purpose Graphical Processing Units). Wykorzystanie tych zasobów wymaga dopasowania i zoptymalizowania kodów źródłowych, które zazwyczaj zostały napisane z myślą o bardziej tradycyjnych procesorach. Podczas proponowanych praktyk student będzie mógł wziąć udział w aktualnie prowadzonych pracach przy przenoszeniu oprogramowania i korzystać z najnowszych technologii: CUDA, openCL, SyCL. W zależności od umiejętności będzie można nauczyć się podstaw przy optymalizowaniu przykładowych problemów numerycznych lub zająć się trudniejszymi zagadnieniami. Możliwe też będzie prowadzenie swoich badań pod naszą opieką. Oferujemy dostęp oraz wprowadzenie do korzystania z dużej infrastruktury obliczeniowej (superkomputer Prometheus w Cyfronecie).

Wymagana jest praktyczna biegłość w programowaniu wysokopoziomowym (C/C++). Praktyki będzie można kontynuować w formie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoratu.

Sieci neuronowe w symulacjach układów statystycznych

Proponujemy praktyki dla studentów zainteresowanych sieciami neuronowymi i symulacjami komputerowymi. Praktyki byłyby częścią/pomocą w naszej pracy związanej z wykorzystaniem sieci neuronowych (w szczególności autoregresywnych sieci neuronowych i architektur nazywanych normalizing flow) w algorytmach symulacji typu Monte Carlo. Z jednej strony, liczymy że pozwoli to usprawnić symulacje Monte Carlo i otrzymać precyzyjniejsze wyniki w krótszym czasie. Z drugiej strony, okazało się ostatnio, że dzięki wykorzystaniu technik uczenia maszynowego otrzymujemy możliwość obliczania wielkości których do tej pory nie byliśmy w stanie policzyć w prosty sposób. W ramach praktyk oferujemy dla zainteresowanego studenta udział w aktualnie prowadzonych pracach, możliwość prowadzenia swoich badań pod naszą opieką, dostęp oraz wprowadzenie do korzystania z dużej infrastruktury obliczeniowej (superkomputer Prometheus/ARES w Cyfronecie).

Wymagana jest praktyczna biegłość w programowaniu wysokopoziomowym, w szczególności w Pythonie. Oferujemy możliwość kontynuowania praktyk w formie pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktoratu.