Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki • Optyka Atomowa

Symulatory Kwantowe

Zainteresowany student będzie mógł praktycznie zapoznać się z podstawowymi metodami obliczeniowymi mechaniki kwantowej czy to w formie rachunków półanalitycznych czy symulacji komputerowych (w zależności od orientacji i nastawienia). Badane aktualnie zagadnienia mogą dotyczyć np. chaosu kwantowego na poziomie fizyki jedno- i wielocząstkowej (z oddziaływaniami), symulowania nowoczesnych aspektów fizyki fazy skondensowanej za pomocą układów atomowych (zimne atomy, układy jonów, połączone łącza Josephsona etc.) oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji do problemów fizycznych. Wymagana jest dobre opanowane przerabianych już kursów fizyki teoretycznej (mechanika klasyczna i znaczna część mechaniki kwantowej) oraz biegłość lub chęć intensywnego opanowania takich narzędzi jak Mathematica, Python i/lub C++.

Glówne narzędzia badawcze: mózg studenta, papier, długopis, komputer: jupyter, itensor, Qspin.

Wymagania: entuzjazm, chęć odkrywania nowego poparta nabytą wiedzą i umiejętnościami.

Możliwość kontynuowania praktyk (praca licencjacka, magisterska, doktorat, etc.).