Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia wydarzeń w IFT (od października 2020 r.)

 • 2021-06-24
  Konwersatorium Fizyczne OK PTF; przedpremierowy pokaz filmu "Geniusz z Galicji - Marian Smoluchowski" - dr Joanna Kozakiewicz (UJ)
 • 2021-06-17
  Konwersatorium Fizyczne OK PTF; Modelowanie epidemii - prof. Zdzisław Burda (AGH)
 • 2021-05-20
  Konwersatorium Fizyczne OK PTF; 80 lat teranostyki - od leczenia tarczycy jodem do jednoczasowego obrazowania całego ciała - prof. Ewa Stępień (UJ)
 • 2021-05-13
  Konwersatorium Fizyczne OK PTF; Muon's anomalous magnetic moment g-2 - prof. Andrzej Czarnecki (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada)
 • 2021-05-06
  Konwersatorium Fizyczne OK PTF; Fizyka na pierwszym miejscu! O Profesorze Lucjanie Jarczyku w pierwszą rocznicę śmierci
  mówcy: prof. Bogusław Kamys (IF UJ), prof. Kazimierz Bodek (IF UJ), prof. Antoni Szczurek (IFJ PAN) oraz prof. Paweł Moskal (IF UJ)
 • 2021-04-08
  Special Theory colloquium in honour of Professor Jerzy Szwed;
  mówcy: prof. Wojciech Florkowski, prof. Andrzej Białas, prof. Wojciech Słomiński, prof. Elżbieta Richter-Wąs, prof. Marek Jeżabek, prof. Adam Bzdak, dr Jeremi Ochab
 • 2021-03-11
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej; Cosmic voids and filaments from quantum gravity - dr hab. Andrzej Gőrlich (UJ)
 • 2021-03-08 – 2021-03-10
  Conference on Time Crystals
 • 2021-02-25
  Specjalne Konwersatorium Fizyczne OK PTF - Benefis Pani dr Zofii Gołąb-Meyer
 • 2021-01-21
  Konwersatorium PTF; Koncepcja nierozróżnialnych cząstek: czy mogą być rozróżnialne? (Referat na zakończenie Roku 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego) - prof. dr hab. Józef Spałek (UJ)
 • 2021-01-14
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej; Quantum simulations of the atoms of space - dr hab. Jakub Mielczarek (UJ)

 • 2020-12-10
  Konwersatorium PTF; Time crystals and time engineering - prof. dr hab. Krzysztof Sacha (UJ)
 • 2020-12-10
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej; Data-driven error mitigation for near-term quantum computers - dr. Piotr Czarnik (Los Alamos National Laoboratory)
 • 2020-12-03
  33rd M. Smoluchowski Symposium on Statistical Physicsagenda
 • 2020-11-26
  Konwersatorium PTF; Nobel Prize in Physics 2020 - prof. dr hab. Edward Malec (UJ)
 • 2020-11-19
  LX Jubilee Cracow School of Theoretical Physics
 • 2020-11-12
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej; Lévy Noises in Action - prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec (UJ)
 • 2020-10-16
  wykład I Laureata Nagrody im. Franka Wilczka - dra Przemysława Mroza
 • 2020-10-08
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej; Entropy of Quantum Entanglement - prof. dr hab. Karol Życzkowski (UJ)
 • 2020-10-06
  Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2020 otrzymują: R. Penrose, A. Ghez oraz R. Genzel; więcej w artykule na stronie WFAIS