Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowe drzewa genealogiczne IFT

Przedstawione tu drzewa obejmują tylko fizyków teoretycznych, którzy są lub byli samodzielnymi pracownikami naukowymi na UJ (kolor ciemnoniebieski), oraz ich akademickich przodków z innych dyscyplin (kolor jasnoniebieski jeżeli z UJ) lub uczelni. Poza wskazaniem promotora, dla każdej osoby podano rok i miejsce uzyskania stopnia doktora, a także (dla związanych z UJ) ewentualnie miejsce ostatniego etapu kariery.

Opracował: Tomasz Trześniewski.

Wykaz skrótów: fch – fizykochemik, drf – dr filozofii, drm – dr medycyny;

 • IIS – Instytut Informatyki Stosowanej UJ
 • OA – Obserwatorium Astronomiczne UJ
 • IFJ – Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • UP – Uniwersytet Pedagogiczny
 • UW – Uniwersytet Warszawski
 • IF – Instytut Fizyki PAN
 • ICF – Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • PP – Politechnika Poznańska
 • USB – Uniwersytet Stefana Batorego
 • PL – Politechnika Lwowska

Tytuły rozpraw naukowych do 1945 roku.