Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty prowadzone w IFT

 • dr hab. Marek Rams
  Kwantowe sieci tensorowe: Od szkieł spinowych do kwantowego transportu
  NCN Sonata bis 10, 26.03.2021 – 25.03.2026
 • prof. dr hab. Andrzej Sitarz
  Geometria i funkcjonały spektralne
  NCN OPUS 19, 01.02.2021 – 31.01.2023
 • prof. dr hab. Jacek Dziarmaga
  Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych
  Narodowe Centrum Nauki, QuantERA, 13.04.2018 – 12.04.2021
 • dr hab. Jakub Mielczarek
  Teorie pola ze zwartymi przestrzeniami fazowymi - od grawitacji do układów złożonych
  Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 7, 02.07.2017 – 01.07.2022
 • prof. dr hab. Leszek Motyka
  Resumacje chromodynamiki kwantowej w zastosowaniu do precyzyjnego opisu procesów elektrosłabych w LHC
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 14, 26.07.2018 – 25.07.2022
 • prof. dr hab. Michał Praszałowicz
  Ciężkie bariony i podwójnie ciężkie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowej
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 14, 29.06.2018 – 28.06.2021
 • prof. dr hab. Maciej Nowak
  Nowe hadrony zbudowane zarówno z lekkich jak i ciężkich kwarków
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 14, 19.07.2018 – 18.07.2022
 • dr Marcin Zagórski
  Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego
  Narodowe Centrum Nauki, Sonata 13, 05.11.2018 – 04.11.2021
 • dr Marcin Zagórski
  Principles of information decoding in developmental systems
  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polskie Powroty, 01.03.2019 – 28.02.2023
 • Arkadiusz Bochniak
  Struktura bimetrycznych teorii grawitacji w ujęciu geometrii nieprzemiennej
  Narodowe Centrum Nauki, Preludium 16, 05.07.2019 – 04.07.2022
 • Karol Capała
  Stochastyczna dynamika anomalna w obszarze nieprzetłumionym
  Narodowe Centrum Nauki, Preludium 16, 26.07.2019 – 25.07.2022
 • dr Tomasz Stebel
  Efekty wysokoenergetycznej chromodynamiki kwantowej w procesach produkcji fotonów, par leptonowych i ciężkich mezonów
  Narodowe Centrum Nauki, Sonatina 3, 02.12.2019 – 01.12.2022
 • prof. dr hab. Maciej Nowak
  Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie
  Funacja na Rzecz Nauki Polskiej, TEAM-NET, 01.09.2019 – 29.11.2023
 • dr Chunshan Lin
  Kosmologiczne konsekwencje teorii wykraczających poza Model Standardowy w kontekście astronomii fal grawitacyjnych
  Narodowe Centrum Nauki, SHENG 1, 02.03.2020 – 30.10.2022
 • prof. dr hab. Andrzej Wereszczyński
  Samodualne pole tła - systematyczny opis dynamiki solitonów topologicznych w niecałkowalnych modelach
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 18, 20.07.2020 – 19.07.2023
 • prof. dr hab. Andrzej Wereszczyński
  Geometryczne modele materii barionowej - od jąder atomowych do zderzeń gwiazd neutronowych
  Narodowe Centrum Nauki, OPUS 20, 12.07.2021 – 11.07.2024
 • prof. dr hab. Jacek Dziarmaga
  Kwantowe sieci tensorowe w układach silnie skorelowanych
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 18, 20.07.2020 – 19.07.2024
 • Piotr Kubala
  Upakowania losowe i maksymalne w badaniu materii skondensowanej
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant, 13.11.2020 – 12.11.2024
 • prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
  Badanie kwantowej geometrii czasoprzestrzeni
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 17, 30.01.2020 – 29.01.2023
 • prof. dr hab. Piotr Bizoń
  Dynamika w przestrzennie uwięzionych układach hamiltonowskich
  Narodowe Centrum Nauki, Maestro 9, 09.04.2018 – 08.04.2023
 • prof. dr hab. Andrzej Oleś
  Konsekwencje egzotycznych oddziaływań spinowych w układach silnie skorelowanych elektronów
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 12, 19.07.2017 – 18.07.2021
 • prof. dr hab. Józef Spałek
  Fundamental Properties of Strongly Correlated Systems: Strong Electronic Correlations, Unconventional Superconductivity, and Topological Properties of Selected Quantum Materials - Project OPUS
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 15, 03.01.2019 – 02.01.2022
 • prof. dr hab. Józef Spałek
  Grant aparaturowy: Węzeł obliczeniowy – moduł do superkomputera EDABI
  Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Minigrant Aparaturowy POB SciMa, 01.12.2020 – 31.08.2021
 • prof. dr hab. Adam Rycerz
  Macroscopic quantum effects, emergence, and quantum criticality in graphene and other Dirac systems
  Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS 4, 27.05.2015 – 26.05.2021
 • prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
  Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne obliczenia
  Narodowe Centrum Nauki, Symfonia 4, 20.10.2016 – 19.10.2021
 • prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
  Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach
  Narodowe Centrum Nauki, QuantERA, 12.04.2018 – 11.10.2021
 • prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
  Lokalizacja wielociałowa - podejście zimno-atomowe 2
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 18, 08.06.2020 – 09.06.2024
 • prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
  I POLSKO-FRANCUSKA NAGRODA NAUKOWA
  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 28.02.2020 – 31.12.2021
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski
  Relacje nieoznaczoności i splątanie kwantowe
  Narodowe Centrum Nauki, Maestro, 09.06.2016 – 08.06.2021
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski
  Optymalne uogólnione pomiary kwantowe i ich zastosowanie
  Narodowe Centrum Nauki, Preludium Bis-1, 06.06.2020 – 30.09.2024
 • prof. dr hab. Karol Życzkowski
  Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowani praktyczne
  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, TEAM-NET, 01.07.2019 – 28.09.2023
 • prof. dr hab. Krzysztof Sacha
  Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną
  Narodowe Centrum Nauki, QuantERA Call 2017, 12.04.2018 – 11.12.2021
 • prof. dr hab. Krzysztof Sacha
  Realizacja kryształów czasowych w ultrazimnych gazach atomowych
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 16, 01.06.2019 – 03.07.2022
 • dr Mateusz Łącki
  Ultrazimne atomy w układach wielopoziomowych
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 18, 08.06.2020 – 01.10.2024
 • dr hab. Bogdan Damski
  Kwantowe punkty krytyczne zimnych gazów atomowych
  Narodowe Centrum Nauki, Opus 12, 20.07.2017 – 19.07.2021